Trung tâm Giáo dục Hùng Vương Đà Lạt là một trong năm TTGD của cả miền Nam hồi bấy giờ. Về mặt hành chính, cả năm TTGD này đều trực thuộc Bộ Giáo dục quản lư về mọi mặt mà không chịu sự điều khiển của các ty tiểu học của địa phương (Tỉnh hay Thị xă). Các TTGD này trước kia là trường theo chương tŕnh Pháp, do người Pháp điều hành, được chuyển giao cho Bộ Giáo dục vào năm 1967, gồm có: 

- TTGD Nguyễn Hiền ở Đà Nẵng, trước kia là Lycée Pascal

- TTGD Hàn Thuyên ở Nha Trang, trước kia là Collège Français

- TTGD Lê Qúy Đôn ở Sài G̣n, trước kia là trường Jean Jacques Rousseau

- TTGD Hồng Bàng ở Chợ Lớn, trước kia là trường Tiểu học Hồng Bàng (1)

- TTGD Hùng Vương Đà Lạt, trước kia là Lycée Yersin

(1) Một trường Việt Nam chuyển thành Trung Tâm Giáo dục, với sự cộng tác của giáo viên Pháp cho cấp 1.

TTGD Hùng Vương Đà Lạt nằm trên một ngọn đồi, soi bóng bên hồ Xuân Hương (nay là số 29 đường Yersin Đà Lạt). Toà kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Aù này được khởi công xây dựng từ năm 1926, hoàn tất vào 1935.(Petit Lycée được hoàn tất vào năm 1927) Lễ khai giảng niên khoá đầu tiên (Lycée Yersin) vào ngày 28 tháng 6 năm 1935, có Bác sĩ Alexandre Yersin tham dự. Trường được mang tên Bác sĩ Yersin để ghi nhớ công ơn sáng lập thành phố Đà Lạt. 

Kể từ năm 1967, Pháp bàn giao trường tiểu học Yersin (Petit Lycée, nằm trên đường Hùng Vương, nay là đường Trần Phú) cho bộ Giáo dục Việt Nam. Cụ Nguyễn đức Diễn, lúc đó là Trưởng ty Tiểu học Tuyên đức, tiếp nhận. C̣n trường trung học Yersin (Grand Lycée, nằm trên đường Thống Nhất, nay là đường Yersin) vẫn giử chương tŕnh Pháp do các giáo sư người Pháp giảng dạy.

Đến năm 1969, theo chiều hướng sĩ số học sinh ở TTGD Hùng Vương ngày càng tăng v́ tuyển sinh hàng năm, c̣n Grand Lycée th́ không tiếp tục tuyển sinh nửa, mà chỉ duy tŕ số lớp đang theo học nên sĩ số giảm dần. Theo thoả thuận giữa hai chính phủ Việt-Pháp, TTGD Hùng Vương và trường Grand lycée đỗi cơ sở cho nhau.  

Cô Lê thị Tứ, nguyên Thanh tra tiểu học, được cử làm Giám đốc TTGD Hùng Vương, Bà Tôn Nữ Huệ làm Phụ tá, giử chức Giám học. Về sau, số lớp càng nhiều, nhất là các lớp trung học, nên Bà Lê thị Giỏi, giáo sư trung học đệ nhị cấp hạng 3 môn Pháp văn, về làm Phụ tá, đặc trách trung học. 

Chương tŕnh học ở TTGD Hùng Vương có nhiều điểm khác biệt với chương tŕnh Giáo dục thường xuyên ở các trường tiểu học và trung học khác: ở bậc tiểu học từ lớp 1, các em đă học Pháp văn mỗi tuần 8 giờ do các giáo sư người Pháp trực tiếp giảng dạy. Số giờ c̣n lại trong thời khoá biểu tuần th́ học chương tŕnh Việt. Lên trung học, kể từ lớp 8, các em có thêm 4 giờ Anh văn mỗi tuần. Nhờ có sĩ số mỗi lớp hạn chế (20 25 học sinh mỗi lớp), và nhờ sự tận tâm của giáo chức, học lực của học sinh TTGD Hùng Vương rất khá và đều. 

Đội ngũ giáo chức của TTGD Hùng Vương là một đội ngũ tinh nhuệ nhất trong vùng Đà Lạt Tuyên đức thời bấy giờ được Trung tâm tuyển chọn về cộng tác. Bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiếp nhận trường từ người Pháp, các thầy cô này phải rất vất vả với các em học sinh chỉ biết nói và nghe tiếng Việt, chứ c̣n kỷ năng viết và đọc th́ c̣n chưa thành thạo lắm.  

Hệ thống hành chánh của Trung tâm ngày càng phát triển với các bộ phận sau: 

- Pḥng Hành chánh kế toán có ông Phan Tấn Thới, thư kư hành chánh hạng 2, làm trưởng pḥng

- Pḥng Nhân viên có thầy Nguyễn Lân, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 2, làm trưởng pḥng.

- Pḥng Học vụ, có thầy Lê Hữu Hinh, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 3, phụ trách.

- Pḥng Giám thị có thầy Lê văn Nhơn, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 3, làm Tổng giám thị. 

Trung tâm ngày càng phát triển về mọi mặt, măi đến năm 1974 có một số thay đỗi như sau: 

Cô Nguyễn thị Mỹ, giáo sư trung học đệ nhị cấp hạng 2 môn Pháp văn, về thay cô Lê thị Tứ. Cô Tứ chuyển về Sài G̣n.

Thầy Lê Ngọc Trác, giáo sư trung học đệ nhị cấp hạng 2 môn Toán, về thay Bà Lê thị Giỏi, Bà Giỏi chuyển qua trường Sư phạm Đà Lạt làm Đặc trách trung học.

Thầy Nguyễn Xuân Tăng, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 2, thay thầy Lê Hữu Hinh (đỗi về Sài G̣n) làm trưởng pḥng Học vụ.

Thầy Nguyễn Đắc Hải, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 3, về thay thầy Lê văn Nhơn (đỗi về Sài G̣n) làm Tổng Giám thị.

Thầy Trần Duy Nhiên, giáo sư trung học đệ nhị cấp, phụ trách Pḥng Khải đạo, là pḥng mới thành lập. Pḥng Khải đạo là mô h́nh mới lúc bấy giờ, có trách nhiệm t́m hiểu tâm lư học sinh để d́u dắt các em nên người.

 

Đến tháng 9 năm 1975, TTGD Hùng Vương đỗi thành trường phổ thông cấp 1,2,3. Lúc này, đa số các học sinh cũ của trường đă được chuyển về học tại các trường gần nơi cư trú của ḿnh. Và ngược lại, trường tiếp nhận thêm nhiều học sinh mới, bao gồm các học sinh có nơi cư trú trong khu vực. Năm 1978, trường được chuyển giao cho trường Cao đẳng Sư phạm. Các lớp cấp 3 chuyển về trường phổ thông trung học Chi Lăng, c̣n các lớp cấp 1,2 làm trường phổ thông cơ sở Hùng Vương, nằm chung khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm. 

Năm 1992, các lớp cấp 2 chuyển về trường Chi Lăng, các lớp cấp 1 chuyển về trường PT cơ sở Hùng Vương (tiểu học), nằm trong địa bàn khóm Nhất Thống. 

Toàn bộ khuôn viên và toà kiến trúc được chuyển giao hoàn toàn cho trường Cao đẳng Sư phạm từ đó.

 

Thầy Nguyễn Xuân Tăng sưu tập