Trung tm Hng Vương noi ch lớn bao anh hng. Cuộc đi ta xin hiến dng qu hương Việt Nam. Anh em ta ơi cng gắng chăm lo trau giồi. Học tập by giờ ta sẽ gip đời ngy mai. L cnh chim xun bay nhẩy rộn rng. L đa hoa mai tươi đẹp tuyệt trần. Ta cng dựng xy cho tương lai khng nề gian khổ Quyết tiến tới cho xứng danh l học sinh Trung Tm Hng Vương.