Số tiền nin liễm do thầy c v học sinh đng gp sẽ được khai bo r rng trn trang web v sẽ được sử dụng vo những mục đch dự tnh sau đy :

 

 

 

 

 

1. Quảng co trang web trn internet, bo ch

 

 

2. Gip đ những người gặp kh khăn (VN & Hải ngoại)

 

 

3. Đại diện cho TTGDHV trong những biến cố xảy ra trong gia đnh thầy c, học sinh

 

4. Thng tin lin lạc cho những lần họp mặt sắp tới

 

 

 

 

 

     Nin liễm năm 1999

 

 

     Nin liễm năm 2000

 

 

     Nin liễm năm 2001

 

 


Ghi ch: Đy l những dự tnh do ban chấp hnh đề nghị, xin mời cc thầy c v bạn b c kiến thm bớt xin lin lạc với chng ti qua cc địa chỉ e-mail sau đy:

 

 

 

 

 

Ban Cố Vấn : Tất cả cc cựu gio sư TTGD Hng Vương Đlạt

 

 

Đại diện USA : Ng Văn Trnh

 

 

Đại diện Canada : Ng Mỹ Lệ

 

 

Đại diện Bắc Cali : Huỳnh Thị Minh Trang  Vũ Thị Kim Thoa

 

 

Đại diện Texas : Bi Văn Lập

 

 

Đại diện c Chu : Nguyễn Linh Bch

 

 

Đại diện Việt Nam : V Hong Nguyn

 

 

Thủ Qũy hải ngoại : Mai Thu Lin

 

 

Thủ Qũy tại Việt Nam : Trần Thị Quỳnh Giao