Hop mat Dalat 1999

 

 

Hang ng, trai sang: Phan Ta Bnh, Nguyen th Bach Van, Pham thi Hong Ngoc, Nguyen o Anh, thay Lan, Tran The Hung, Ngo Kim Hang.

Ngoi khong ra ngoi, ng khong ra ng: Vu Hoa Phu.  

 Hang ng, trai sang: Co Hien, Ba Trung, Khac Cng, Khac Toan, Quy, T Chan, My

Hang ngoi, trai sang: Bach Van, Hong Ngoc, Hong Van, Kim Hang, co Na, co Phi, Nhung, Thanh Thanh.