NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2007

Ngày 20/11, sau giờ làm việc, một số các bạn HV tại SG đă đến thăm và tặng quà cô Tứ và cô Kim Lang.
C̣n nhiều Thầy Cô khác ờ SG nữa nhưng rất tiếc là ai cũng bận rộn công việc nên chỉ đi thăm đại diện được có hai
cô Tứ và cô Kim Lang mà thôi.

VHN