CẢ NHÀ ĐỀU LÀ "DÂN" HÙNG VƯƠNG...
 

     
   

NGUYỄN TƯ CƯỜNG - Lớp 11
NGUYỄN THỊ VÂN ANH - Lớp 9
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ - Lớp 7
NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG - Lớp 5
NGUYỄN TƯ THỊNH - Lớp 3

Không những chỉ 5 anh em "Cả nhà đều là Hùng Vương" mà còn có Dì ruột và các Anh Chị Em họ đều là dân Hùng Vương gồm :

HÀ THỊ THU - Dì ruột cuả 5 anh em, cô giáo lớp 1 HV
NGUYỄN HÀ MỸ LY - Lớp 3, con cô giáo Thu
NGUYỄN HÀ UYÊN TRANG - Lớp 2, con cô giáo Thu
NGUYÊN HÀ CAO NGUYÊN -  Lớp 1, con cô giáo Thu
HÀ NAM KHÁNH GIAO - Anh họ, lớp 5

PHẠM THỊ THUÝ LINH - Chị họ, lớp 7
VĂN PHÁT ĐẠT - Anh họ, lớp 10, deceased

VĂN NỮ NGÂN HÀ  - Chị họ, lớp 9
VĂN HÀ TUYẾT TRANG - Chị họ, lớp 7
NGUYỄN TÔ VIỆT - Anh họ, lớp11

Tư liệu do Nguyễn Thị Vân Anh cung cấp