BUỔI CHIỀU VỚI THIÊN NHIÊN

 

 

Tiếng chiêm chiếp bên tai nghe êm dịu.

Chim chào mào dẫn lối chỉ ta đi.

Ta bước theo từng dấu vết chim di,

Về cuối tận chân đồi, bên lạch suối.

Đưa tay khẽ, một cánh bèo ngắt vội,

Xé thân bèo làm một chiếc thuyền con.

Nhét giữa thân “kim nhọn”, chú chuồn chuồn,

Thả bèo xuống, trôi theo giòng nước chảy.

Thân ta đó, như chú chuồn chuồn kim ấy,

Mặt hồ kia như cuộc sống nhân gian…

Lúc êm, lúc sóng gợn, lúc phũ phàng…

Thân bé nhỏ con người trôi lờ lững.

 

 

Dương Hồng Ân

Lớp 8-B 1974-1975