TRỞ VỀ DANH MỤC BI HT    

 

sum hỌp


 

 

Anh em ta về cng nhau ta sum họp ny, một hai ba bốn năm.... 


Anh em ta về cng nhau ta quy quần ny, năm bốn ba hai một...


Một, cầm tay chắc nh


Hai, quay nhn nhau đi


Ba,cầm tay chắc nh khng muốn ai chia la


Bốn, nhớ rằng chng ta bốn bể anh em một nh


Năm, nhớ mi tnh mnh trong cu ca