TRỞ VỀ DANH MỤC BÀI HÁT    

 

nHà viỆt nam

Nhạc và lời: Thẩm Oánh

 

Nhà Việt Nam: Nam, Bắc, Trung sáng trưng Á Đông. Bốn ngàn năm đó văn hoá xây đắp bao kỳ công. Nhà Việt Nam, Nam Bắc Trung chung ḍng, từng phen nức danh dưới trời Á Đông. 

Ai ơi ! Đừng phân chia Nam Bắc Trung, một Nhà Việt Nam, Nam Bắc Trung chung ḍng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây Nhà Việt Nam. 

Nam Quan cho đến Cà Mau, là Nhà Việt Nam non nước tươi muôn màu. Yên vui anh trước em sau. Đừng có xa nhau mà ḷng tan nát đau. 

Khăng khăng thề tay nắm tay. Cùng chung đắp xây ánh vinh quang sáng soi một trời. Nhà Việt từ đây, Trung Nam Bắc cùng một ḷng mừng vui.