TRỞ VỀ DANH MỤC BÀI HÁT    

ngày xuân đă qua

Nhạc và lời: Lê văn Lộc

 

Khi hoa xuân tươi trên cành mai vưà hé nhụy. Chim quên hương xa về bên nhà. Mây bay mây bay khi muà xuân về pha hồng. Ba em ra đi v́ quê nhà. La la la la la la la la…..
 
Rồi bao nhiêu xuân qua ngày xuân sẽ qua. Ngày mai vui thú sum vầy.
 
Trăng non trên cao như cùng chia t́nh nghiă nặng. Trăng soi mênh mang hàng thông gầy. Trên đôi kim đan ôm t́nh sâu về với người, me em không nguôi ḷng mong chờ. La la la la la la la la…..
 
Rồi bao nhiêu xuân qua ngày xuân sẽ qua. Ḷng me như nước trong nguồn.
 
Hoa tươi lung linh sân trường vui cùng sách đèn. Em không quên ai v́ gia đ́nh. Trên trang trinh nguyên em hằng ghi ḷng ước nguyện: Mong cho mai sau được đáp đền. La la la la la la la la…..
 
Rồi bao nhiêu xuân qua ngày xuân sẽ qua. Ngày đêm em cố chuyên cần.