TRỞ VỀ DANH MỤC BI HT    

 

mu chẢy ruỘt mỀm

Nhạc v lời: L văn Lộc

  

Ai yn vui bn đống tro tn?
Ai yn vui khi người khc than?
Ai ai ai qun mất tnh người?
Ai ai ai khng lng xt thương?
Bao nhiu năm chiến tranh đoạ
đy, cn cho nhau pht giy ny!
Ai yn vui bn đống tro tn?
Ai yn vui khi người khc than?
Ai ai ai qun mất tnh người?
Ai ai ai khng lng xt thương?
Bao nhiu năm chiến tranh đo
đy, cn cho nhau gip nhau lc ny
Người ơi mu chảy ruột mềm!
Gip nhau cn bao người khng mi nh.
Người ơi mu chảy ruột mềm!
V ta những người cng chung giống ni.