TRỞ VỀ DANH MỤC BI HT 

HNG VƯƠNG
Nhạc v lời: Thẩm Onh

 

 

Bốn ngn năm văn hiến, nước non khang cường l nhờ cng đức Hng Vương.
 
Hoa gấm giang sơn ny, cng nhau đắp xy, bao thời hng uy vẻ vang. ời đời nhờ Hng Vương đ v quốc dn lập non nước ny. Cho chu con quy quần, vẽ nn cơ đồ bền giữ tới nay.
 

Việt Nam bao sng tươi l nhờ Hng Vương kin quyết xy nh Nam. y chu con Lạc Hồng từ Bắc tới Nam xin đon kết tm đồng.
 

Non nước Việt Nam, nhờ Hng Vương. Quyết thắng mun phương, dng giống khang cường.