TRỞ VỀ DANH MỤC BI HT 

 

HiỆu đon ca TTGD Hng Vương

Nhạc v lời: Ph văn Vĩnh

 

 

Trung tm Hng Vương noi ch lớn bao anh hng

Cuộc đi ta xin hiến dng qu hương Việt Nam

Anh em ta ơi cng gắng chăm lo trau giồi

Học tập by giờ ta sẽ gip đời ngy mai

L cnh chim xun bay nhẩy rộn rng

L đa hoa mai tươi đẹp tuyệt trần

Ta cng dựng xy cho tương lai khng nề gian khổ

Quyết tiến tới cho xứng danh l học sinh Trung Tm Hng Vương.