TRỞ VỀ DANH MỤC BÀI HÁT    

 

 
hai con thẰn lẰn con

 

 

 

 

Hai con thằn lằn con đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi


Cha thằn lằn buồn hiu gọi hai con lên mắng cho


Hai con thằn lằn con đuôi th́ to nhưng đă đứt rồi


Ôi đớn đau quá trời thằn lằn con khóc la tơi bời