TET  NH

M

I

E

N

 

T

R

U

N

G

Em khoe ao mi mau xinh xinh
Tung tang trong nang cua hoa bnh
Cung voi anh em vui hn h
on chua xuan ve buoi bnh minh

Ban than thay cu bao ngay vang
Gi gap lai nhau trong nang xuan
On lai nhng ngay xa cach biet
Trong ba ngay tet banh mt an

Khong quen nhng ke buon khon kho
Chang ao che than coi i
Trong cn bao lut tri ma gio
Cu giup cho nhau em knh mi

Quy co, quy bac , quy ong, Thay
Giao duc Hung Vng cung rat hay
Hang say cu tr mien trung kho
e ghi nh mai trung tam nay

 

Le Mai Thao ( 7 C)

                 Trang trc                       Trang ke