QUANG CANH NHA EM LUC GAN TET

       Ch con vai ngay na la a tet roi. Nha ai cung sa soan, sam sa cho cai tet sap ti. Nha em cung ron rp khong kem, trong co ve hap tap la thng.

       Ngi nao cung co viec rieng cua mnh v trc khi bat tay vao viec, ba em a phan chia cong viec cho moi ngi that   cong bang va ro rang. Ba em lo sn nha mau hong nhat cho hp vi cac loai bong ua bac T trong quanh nha va lai   con mua nhng chau bong cuc, van tho, thc dc e chng. Bac T lo chui l ong cho bong, quet lai ban th cho sanh, gom lai rac ren o d e ot. Hom chu nhat tuan trc me va ch Linh   i ch mua hot da, bo gng, khoai, ng... e lam mt. Me em lai con mua da hau, mang cau, u u e cung. Mua vai e may o mi cho chung em, mua nhng cai thiep chuc tet nho nho, xinh xinh, mua nhng oi lien o ti. Ch Ba don dep lai tu sach, ban hoc cho chung em. Ch lo alu chu quet san cho sach, ch giup me lam mt may man. A ! ma nay gi em cha co viec lam phai khong cac ban, cac ban ng voi cui nhe, nh vay la xe qua roi ay. Em cung co viec lam vay ch bo. Viec lam cua em ch la lau ban, chui ghe , lau tu sach, chui ban hoc va don dep lai o chi cho gon. Viec cua em ch co vay thoi, nhng em lai thch lam mt mi la ch. Thch nhat la xat b va khoai thanh nhng hnh bong hoa, xat gng thanh nhng cong bun nho nho, vang vang nen em co gang lam cong viec rat nhanh chong roi xin me lam mt. D nhien la c me bang long, nhng van mac phai mot cau mang yeu cua ngi con g h qua, viec mnh khong chu lam, ma lai lo sang viec ngi ta. Thoi ! con hay lay dao khac ma xat, ma got cho va long i, coi chng t tay nghe

        Viec lam mt a xong, me em lai noi ch ba i ch mua la chuoi, nep, tht m, chuoi ......e hap banh chng, banh tet. That la thch thu trong cai quang canh ron rp o. Nam nao gan tet, nha em eu co mot quang canh y nh vay. Em c chay tung tang, quan qut s lam khong kp cho ngay tet a gan ke, khien suot ngay c b me la.

                                                          Viet Loan   6A

DANH NGON:

      Nhieu ngi ong long vi nhau khi tnh toan gia tien cac s vat.
Nhng rat hiem nhng ngi xac nh gia tr that s cua chung.

                                                                S.M

       Tre em eu vo toi va yeu cong ly, a so ngi eu ac on va thch long thng hai hn.

                                                                  Chesterton

                 Trang trc                       Trang ke