Su Tam:

NHNG  NAM  MAO
    lien  quan en
VIET  S

Qu Mao

( 258 trc Cong nguyen ) nam chot cua Hung Vng th 18.

Qu Mao

( 43 sau Cong nguyen ) sau khi len lam vua, phat c oc lap c 3 nam, Trng N Vng b anh bai va t tran Hat Giang.

inh Mao

( 187 sau Cong nguyen ) To tien ngi Viet la Ly Tien c c lam th s quan Giao-ch va S nhiep ngi nc Lo (Trung Hoa)

Tan Mao

( 515 ) Lam-ap sang Giao-chau cp pha, nhng phai bai, thoi trc lc lng cua Th-s o-tue-o Giao-chau.

inh Mao

( 427 ) o-hoang-Tan Th-s Giao-chau.  Vua nha Tong c Vng-Huy thay the.

Qu Mao

( 52 3 ) di i nha Lng, at Cu-chan lai oi ra quan Ai-chau.

Tan Mao

( 571 ) Ly-phat-T em quan anh up Trieu Viet Vng.  Ho Trieu chay en song ai-nha roi t tran.  Ly Phat T xng la Hau Ly Nam e.

Ky Mao (679)
inh Mao (907)
Tan Mao (931)

Vua Cao Ton nha ng chia Giao-chau ra mi hai chau, nam mi chn huyen va lap ten la An-Nam o-ho-phu (679). Ngi Viet vung day va t giai phong , ngi thu lanh la Khuc-Tha-Du (906).  Khuc-Tha-Du t tran, e s nghiep lai cho con la Khuc-Hao (907).  Nc Viet vao tay Dng-Dien-Nghe, ong co cong anh tng Nam-Han la Ly-Tan va Ly-Khac-Chnh

Ky Mao

( 979 ) inh-Tue con inh-Tien-Hoang len lam vua, nhng nh than phe xuong va ton Thap-ao tng-quan Le-Hoan len ngoi.

Ky Mao

( 1039 ) Chau Quang-nguyen, co Nung-Ton-Phuc noi loan, b bat ve kinh lam toi

At Mao

( 1075 ) Ly-Thng-Kiet ac thang quan Tau.  Nc Viet to chc cuoc thi Van-khoa lan au tien.  Thu khoa la Le-Van-Thnh.

inh Mao

( 1087 ) Vua Tong phong Ly-Nhn-Ton lam Nam-bnh-Vng.

At Mao

( 1315 ) Tran-Hng-ao anh thang quan Mong Co.

Tan Mao

( 1411 ) Nha Minh muon ong hoa ngi Viet.

Qu Mao

( 1423 ) Bnh-nh-Vng Le-Li noi len chong nha Minh.

Ky Mao

( 1459 ) Nghi-Dan giet Le-Nhan-Ton va xng vua.  Tam thang sau, vua Le-Thanh-Ton c trieu than ton len ngoi vua.

Tan Mao

( 1471 ) Le-Thanh-Ton cat binh sang phat Chiem-Thanh.

Qu Mao

( 1543 ) Nguyen-Kim thau phuc Tay-o cua nha Mac.

Ky Mao

( 1579 ) ai-tng nha Mac la Mac-Knh-ien chet.  Mac-on-Nhng len thay.

Tan Mao

( 1591 ) Trnh-Tung thang c nha Mac, chiem lai c kinh thanh.

At Mao

( 1615 ) i Chua Sai Nguyen-Phuc-Nguyen co giao-s P. Busomi en giang ao Gia-To.

inh Mao

( 1627 ) Ho Mac dung than Cao-Bang.  Chua Trnh-Tung anh vi Chua Nguyen-Phuc-Nguyen.

Qu Mao

( 1663 ) Bac Vua th 19 cua dong Le la Le-Huyen-Ton len ngoi.  Chua Trnh la Trnh-Tac cam dan theo ao Gia-to.

At Mao

( 1675 ) la nam cuoi cung cua vua th 20 dong ho Le la Le-Gia-Ton.

inh Mao

( 1687 ) Nguyen-Phuc-Tran tc la Chua Ngha len ngoi.

Qu Mao

( 1723 ) Quan Nguyen-Cong_Han x dung cac t ng ve thue ma nha ng.

At Mao

( 1735 ) Vua Le-Thuan-Ton bang ha.

Tan Mao

( 1771 ) Nguyen Nhac noi day khi ngha.

Qu Mao

( 1783 ) Vua Tay Sn la Nguyen-Nhac cho Nguyen-L va Nguyen-Hue vao anh Nguyen-Anh.  Bac s tranh chap gia Trnh-Khai va Trnh-Can xay ra.

At Mao

( 1795 ) Tran-Quang-Dieu bao vay Vo-Tanh.

inh Mao

( 1807 ) Vua Luc Chan Lap than phuc Vua Gia Long.

Ky Mao

( 1819 ) Vua Gia-Long thang ha.

Tan Mao

( 1831 ) Vua Minh Mang oi tran lam tnh, at chc tong-oc, tuan phu, bo chnh x, an sat x, va lanh binh.  Le-Van-Khoi noi loan.

At Mao

( 1855 ) cac thng nhan Au-chau xin giao thng, nhng b t choi.

inh Mao

( 1867 ) Phan-Thanh-Gian t t, Nam-ky b lam thuoc a cua Phap.  Cu Phan-Boi-Chau ra i.

Ky Mao

( 1879 ) Kham s Hue la Philastre ve nc, Pheinart len thay.

Tan Mao

( 1891 ) Trieu nh Phap sai Delanessan sang lam toan quyen.

Qu Mao

( 1903 ) Cu Hoang-Hoa-Tham lam bnh nang.

At Mao

( 1915 ) nhieu cuoc khi ngha noi len chong Phap.

inh Mao

( 1927 ) Tan-Viet cach mang ang hoat ong manh.

Tan Mao

( 1951 ) Dan Viet anh dung khang chien e thoat khoi tay thc dan Phap.

Qu Mao

( 1963 ) Viet Nam b cong khai phan chia lam hai do hiep nh Geneve a chn nam.

( Trch trong Van-Hoa Nguyet San so 77 thang 01 nam 1963 )

GIANG-XUAN 8A

                 Trang trc                       Trang ke