MUA XUAN


LAI VE

     Noi tiep nhau that eu an, tng cai tet lai ve. Ron ra chang la mau sac cua hoa trai, cua cay la, cua banh mt, cua nhng thanh lat xanh mut bay tren pho ch. Tieng phao no m canh tet a chm t lau khien khong con nhng vui nhon, nhng canh sac ac biet nhat cua ngay tet.

     Nhng ngay ron rp, vui nhat la nhng ngay sa soan  on chua xuan. Ca gia nh toi t ln en nho eu lang xang ban bu trong cac cong viec. Nhng buoi i ch tet cua me toi mang ve tng thung nep thm, tng thung gng cay, tng thung da vi nhng lat mong trang tinh, tat ca eu nh hoa nhp vi canh xuan. Ngay ham ba tahng chap khong kh tet nhat a co ve tng bng hn bi cai le Ong Tao chau tri. Chang con may nha nh mua ao mao, hia bang giay e a Ong Tao ve chau tri, nhng cau ham ba thang chap ong Tao chau tri   th dng nh khong ai quen. Ro rang ngay ham ba tahng chap toi cam tahy nh bc chan au tien cua mua xuan ang lng thng bc en. Mot xuc ong that nhe nhang lam toi boi hoi. Tng cai tet ve mang cho toi them mot tuoi, xa dan nhng han hoan tre con khi nhan tien mng tuoi, mau bac mi tinh trong phong b o o. La tuoi ngay th va hon nhien qua....Mui sau tuoi toi va cham tay vao tuoi va ln, ca mot vung xa la ang ch on toi bc en, nhng toi cha muon nh chu chim con vo canh bay vao i. Toi khong ch mong ngay ay en vi toi, e toi phai  xa han tuoi th. Bo mac cua mua xaun khong tron ven nay toi a ngam mai. Nhng sang, nhng tra i hoc ngang qua khu Hoa Bnh, ngang nhng ca tiem sang trng bay banh mt, quan ao, giay dep cua mua xuan. Nhng cay mai tren doc ch, tren con ng Le ai Hanh len nha th a ro hoa khoang gia thang chap. Toi van m mot canh mai vang iem to sac ti cho thanh pho cao nguyen ngan i tram lang nay.

      i ch nam mi, i ch banh mt vi mau ng trang tinh. Cay van tho a c at vao trc ca ch hng sng em va hom sau ben bo ban ghe anh vang ti tham chac se lam can nha nho am ap hn. Ngay ba mui tet ba toi co ve ban bu hn trong viec sap don nha th, ... Nhng a trai cay vun cao, nhng mam xoi che c sap xep gon gang, tm tat tren ban th e cung rc ong ba.

      Tren nen tri en toi cua em giao tha, thnh thoang co mot vai trai hoa chau chay lap loe xa tt. Cai tet vo v a that s bc en. Hnh nh tuoi th cua toi cung a gia t, khi xuan ve toi khong con no nc mng nammi na. Ngay au xuan i qua, hoa bat au tan, nang bat au gay gat, mot vai canh may mong bay ngang qua khung tri mua xuan va cn ma xuan au tien buong xuong em em, ngan i khiem nhng va che dau dui tan la xanh.

                                                         LE- HU- QUOC   10B

                 Trang trc                       Trang ke