NAM        Dan ung nh lai i qua
MI         o nam Meo sa soan ra
CHUC     ch hoc hanh khong trac tr
CAC       anh gap c van may nha
ANH       kia lo s roi i lnh
CH        no yen tam ch ta ta
O            c khoi ra tham ong e
AT         nen danh phan lai vui nha

LE- TRONG- HIEU  11 B (xem hnh)
Than chuc tat ca lp 12 A
Trung Tam Giao duc Hung Vng

                 Trang trc                       Trang ke