Van C a, lau roi th khong en
    Long bang khuang ta ngh ngi vu v
    Ghet mi ghe bat ta phai ngong ch
    Gian mi lam ta khoc roi o nhe

            Van C a, vay la mi that ha
            Quen ta roi nen khong nh tin th
            Tr oc ta ngc chon xa m
            Ngoi nh lai biet bao la k niem

    ...Em ep qua gi ay ta nuoi tiec
    Mai trng xa con bong ban than
    Mi ra i ta thng nh am tham
    Buon v van nhn may troi l lng

            Ta van nh cha quen li hen cu
            Nao ng au tnh xa cach phoi  pha
            Dan do nhau roi ngay thang troi qua
            Ngi lai mong hoai tin x la

                Nguyen Th Kieu Oanh

                                      8 C

                 Trang trc                       Trang ke