Go to Home PageThưa Qúy thầy cô và các bạn,

Hiện nay chúng tôi đang "đánh máy" lại những cuốn đặc san trước và sẽ từ từ đăng lại trong web Hùng Vương. Vì thời gian và nhân lực có hạn nên công việc này không thể hoàn tất một cách mau lẹ được. Nếu bạn nào có thể đóng góp cho việc đánh lại máy xin vui lòng liên lạc với Ban Biên tập. Xin cảm ơn các bạn trước.

Bây giờ xin tất cả hãy thưởng thức lại một phần kỷ niệm của trường Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương DaLat chúng ta.

BBT